Piirkonna info

MAAKONNAST

Ida-Virumaa on Eesti kirdepoolseim maakond, mis piirneb põhjast Soome lahega, idast Narva jõega ja lõunast Peipsi järvega.

Edelast ja läänest kulgeb maakonna piir valdavalt läbi metsade ja soode, eraldades maakonda Jõgeva- ja Lääne-Virumaast. Maakonna pindala on 3 364,05 km2, moodustades 7,4 % riigi pindalast. Maakonna keskuseks on Jõhvi, mis asub Tallinnast 165 km kaugusel.

Kokku on maakonnas 22 kohalikku omavalitsust, neist 6 linna ja 16 valda. Ida-Virumaa on Eesti kõige linnastunum maakond – ca 88 % elanikest elab linnades. Kokku elab Ida-Virumaal 168 656 inimest (seisuga 1.01.2010). Maakonnas tegutseb 49 üldhariduskooli, 61 koolieelset lasteasutust ja 3 kutseõppeasutust. Ida-Virumaa üldhariduskoolides õpib 15 311 õpilast (seisuga september 2010).

Kõrgharidust on võimalik omandada kolmes riiklikus kõrgkoolis: Tartu Ülikooli Narva Kolledžis, Tallinna Tehnikaülikooli Virumaa Kolledžis ning Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli Kohtla-Järve osakonnas. Esimene on spetsialiseerunud õpetajate ja sotsiaaltöötajate koolitamisele, teine tehnilise ning kolmas meditsiinilise kõrghariduse andmisele. Riiklikes kõrgkoolides omandab kõrgharidust maakonnas ligi 1300 üliõpilast. Kõrgharidust on võimalik omandada ka kolmes eraülikoolis.