Jewe keskuse laiendus

Jewe keskuse välisavaade

Narva mnt 8 Jewe keskuse laiendus Jõhvis

Üldiseks kaubanduslikuks ideeks on ära kasutada maksimaalselt Jewe Keskuse head asukohta jalaienemisvõimalusi ning arendada keskus Jõhvi suurimaks ja populaarseimaks kaubanduskeskuseks. Muuta Jewe Keskus turuliidriks multifunktsionaalse igapäeva- ja perekeskusena, kus igas kaubanduslikus võtmesegmendis on tugev ankurüürnik. Lisaks peab keskus olema ülelinnaliselt tuntud oma heade söögikohtade ja vaba aja veetmisevõimaluste poolest.

Üldinfo

Aadress: Narva mnt 8, Jõhvi
Katastritunnus: 25301:005:0200
Sihtotstarve: Ärimaa

Jewe_keskuse_asukoht_prestone

 

Keskuse ja kinnistu andmed

Kinnistu suurus: Kokku on olemasoleva ja laienduse alla jääva maa-ala suurus ca 15 300 m2

Kinnistu paikneb Jõhvi kesklinnas, Narva mnt ääres, hästi nähtavas ja ligipääsetavas asukohas, olulisteühiskondlike- ja kaubandusobjektide vahetus läheduses. Kinnistu paikneb tulevikus välja arendatava Raudtee tn ja Narvamnt vahel, mis tagab hea juurdepääsu ka tulevikus muutunud liikluskorralduse puhul. Hetkel paikneb keskuse laiendusejaoks ettenähtud kinnistu osal parkla, kinnistu profiil on tasane ning laienduse jaoks ettenähtud kinnistu osal puuduvadolemasolevad või säilitamisele kuuluvad ehitised. Juurdepääsuteed on heas seisukorras. Maa-ala, millel asub olemasolev keskus ja planeeritav laiendus koosneb neljast liidetavast kinnistust – Narvamnt 4b (25301:005:0089), Narva mnt 4a (25301:005:0197), Narva mnt 4k (25301:005:0198), Narva mnt 4n(25301:005:0199), Narva mnt 8 (25301:005:0128).

Jewe keskuse planeeringu vaade Prestone OÜ

Detailplaneering

Kinnistul on kehtestatud detailplaneering, mis määrab keskuse laiendamise võimalused ja mahu. Samuti määrab detailplaneering transpordilahenduse ja kaubalogistika nõuded.

Jewe keskuse detailplaneering Prestone OÜ

Muudatused liikluskorralduses

Seoses plaaniga muuta Jõhvi linna keskväljaku ümbrus tulevikus jalakäijasõbralikumaks ja rahustada autoliikluse intensiivsust, muudetakse Narva mnt osaliselt jalakäijate tänavaks ja autode voog juhitakse rekonstrueeritavale Raudtee tänavale. Seega muutub tulevikus Jewe keskuse peamiseks saabumissuunaks autodele Raudtee tänav. Jalakäijad saabuvad peamiselt Keskväljaku poolt, mida peab arvestama keskuse sissepääsude ja fassaadide planeerimisel.

Jewe_keskuse_liikluskorraldus_prestone

Jewe Keskuse potentsiaalne turuosa Jõhvi piirkonnas

Arvestuslik jaekaubanduse turu maht Jõhvi esmases mõjupiirkonnas, kus elab ca 70 000inimest on aastas ca 180 Miljonit eurot ja sekundaarses mõjupiirkonnas, kus elab 160 000inimest ca 400 Miljonit eurot. Eraldivõetuna on Jõhvi ja Kohtla-Järve summaarnejaekaubanduse turu maht ca 150 Miljonit eurot aastas. Jaekaubanduse turu mahuks onkäesoleval juhul arvestatud ca 40% elaniku kõikidest kulutustest, mida ta võiks kulutadajaemüügiettevõtetes. 2011 aasta märtsis avaldatud andmete põhjal on toidule jaesmatarbekaupadele tehtavate kulutuste osakaal inimeste kõikidest kulutustest ca 25%,seega jääb muudele kaubagruppidele ca 15% kulutustest. See fakt aga tähendab seda, ettoidukaupadest ülejäävate kulutuste osas on turu maht väiksem ja konkurents suurem, kuitoidukaupade segmendis. Hea valikuga ja suurel kaubanduskeskusel on võimalik saavutadanendes kaubagruppides suur turuosa, mis peaks olema ka Jewe Keskuse laiendamisestrateegiline eesmärk.

Tuginedes esialgsele hinnangule Jewe keskuse vajaliku müügimahu kohta, milleks on 17 – 20 miljonit eurot aastas, peaks keskus saavutama pärast laienemist esmasesmõjupiirkonnas turuosa ca 9,5 – 11% ja sekundaarses mõjupiirkonnas 4,2 – 5%. Arvestadeskeskuse asukohta ja suurust pärast laiendamist, võib seda eesmärki pidada reaalseks. Rõivaste, jalatsite ja muude tööstuskaupade segmentides peaks olema keskuse eemärgikssaavutada esmases mõjupiirkonnas 25-30% turuosa.

Antud turuosade saavutamise eelduseks on tugevad ankurüürnikud, kes suurendaksidkeskuse mõjupiirkonda ehk motiveeriksid inimesi sõitma keskusesse ostma 30- 60 minutiautosõidu raadiuses.

Kaubanduskeskuste turu kaart Jõhvis

Jewe_keskuse_kaubanduskeskuste_turu_kaart_johvis_pestone

Jewe Keskuse tänane olukord

Jewe Keskus asub väga heas asukohas, Jõhvi kesklinnas, inimeste loomulike liikumisteede sõlmpunktis ning jalutuskäigu kaugusel oma põhikonkurentidest. Asukoha potentsiaali kaubanduslikust aspektist tõstab ka bussijaama olemasolu keskuses.

Keskus ei eristu oma konkurentidest suuruse, kaubavaliku ega atmosfääri ja vaba aja veetmise võimaluste poolest. Teenuste valikult jääb keskus alla lähedalasuvale Tsentraali keskusele. Samas on väga populaarne ja suure käibega keskuse ankurüürnik Selver, mis vajaks kindlasti suuremat pinda, et kasutada paremini ära hea asukoha potentsiaali. Supermarketi suurendamine väiksema kategooria hüpermarketiks on terve Jewe keskuse laienduse kontseptsiooni üks olulisemaid elemente.

Kaubagruppide mahu analüüs näitas, et kõige vähem on esindatud keskuses toitlustus (0%), lastekaubad (1%), koduelektroonika ja arvutid (1%). Vähese esindatusega on veel ka kodukaubad (10%) ja rõiva- ja jalatsikaubad (12%). Ennekõike oleks vaja keskuses tugevdada rõiva- ja jalatsikaupade segmenti, kuna see aitab tugevdada keskuse üldist konkurentsivõimet, üüritulu ja külastatavust.

Praegusel hetkel saabub suur osa klientidest keskusesse jalgsi ja parkla maht on piisav, et teenindada autoga saabuvaid kliente. Keskuse parklat kasutatakse ka linna parklana. Olles südalinna keskel ja kergesti ligipääsetav, kasutavad parklat ka kesklinna teisi kaubanduskeskusi ja asutusi külastavad inimesed. Hetkel vastab parkimismaht normile ca 1:25 (üks parklakoht 25 m2 üüritava pinna kohta). Pärast keskuse laiendamist on vajalik parkimismahu suurendamine arvestusega, et parkimismaht vastaks vähemalt normile 1:35.

Jewe Keskuse kaubanduslik kooslus täna

Jewe Keskuse kaubanduslik kooslus täna

Keskuse planeering täna (1. korrus)

Jwe keskuse planeering täna (1. korrus)

Keskuse planeering täna (2. korrus)

Jewe keskuse planeering täna (2. korrus)

Kaubandusliku kontseptsioonimärksõnad ja eesmärgid

  • Jõhvi piirkonna suurim kaubanduskeskus, mis on turuliider esmasesmõjupiirkonnas.
  • Suurim toidupood Jõhvi piirkonnas (nö. kompakt-hüpermarket) 3500 – 4000 m2.
  • Multifunktsionaalne kaubanduskeskus, kus on esindatud kõik olulisemadkaubanduse segmendid ja igas kaubagrupis on arvestatav ankurüürnik, midatäiendavad väiksemad kauplused.• Parim valik moe-, laste- ja kodukaupu piirkonnas.
  • Parim toitlustuskohtade valik piirkonnas, s.h. kvaliteetne kiirtoidurestoran 1.korrusel.
  • Lihtne juurdepääs ja mugav parkimine.• Kaasaegne ostukeskkond, mille loovad avar ja valgusküllane aatrium, loogilinekaubagruppide paigutus, eskalaatoritega lahendatud vertikaalühendused ja Jõhvikesklinna vääriline arhitektuurne lahendus.
  • Esmane valik piirkonna turule sisenevatele uutele kaubanduskettidele(potentsiaalsetele üürnikele).

Jewe Keskuse muudatuste eesmärk – mida tahame saavutada? 

Jewe Keskuse muudatuste eesmärk – mida tahame saavutada?

Kaubandusliku planeeringu eskiis

Juurdepääs ja parkimine

Seoses tulevikus planeeritava Raudtee tänava rekonstrueerimisega ja Narva mnt. osalise muutmisega jalakäijate tsooniks, muutub Jewe keskust ümbritsev liikluskorraldus. Autoliikluse põhivoog suunatakse Raudtee tänavale ja sealt pääseb keskuse juurde Raudtee põik tänava kaudu. Uus liikluskorraldus ei halvenda keskusele juurdepääsu, vaid annab Jewe keskusele isegi konkurentsieelise võrreldes teiste lähedalasuvate keskustega.

Seoses keskuse laiendamisega praegusele maapealse parkimise alale ja kaubanduspinna lisandumisest tingitud parkimiskohtade vajaduse kasvuga, tuleb välja töötada uus parkimislahendus. Lisaks tuleb uus logistiline lahendus välja töötada ka bussijaama jaoks. Arvestades autokliendile suunatud kaubanduskeskuste normatiive, peaks keskusel olema 1 parkimiskoht 30 m2 üüripinna kohta (parkimise efektiivsus 1:30), seega peaks pärast laiendamist olema keskusel 460 parkimiskohta. Kui arvestada sellega, et Jewe keskus asub kesklinnas ja suur osa klientidest saabuvad jalgsi, võib parkimise efektiivsust vähendada suhtele 1:40, mis tähendab, et parkimiskohtade vajadus on minimaalset 350. Samas, arvestades, et uuenenud keskuse mõjupiirkond laieneb ja autoga keskust külastavate klientide arv kasvab, loeme me parkimismahu minimaalseks vajaduseks Jewe keskuse jaoks 400 kohta. Kindlasti on piisav parkimiskohtade olemasolu väga oluline ka ankurüürnikele, kelle otsust keskuses kauplus avade see kindlasti mõjutab.

FOTOGALERII

Jewe keskuse laienduse 3D vaated